011-2850 234 office@nanaqua.rs

USLUGE

Kompanija NAN AQUA CONSTRUCTION ima veliko iskustvo u izvođenju, puštanju u rad, servisiranju i održavanju svih vrsta hidrotehničkih objekata. Osnovna delatnos je razvod vodovoda i kanalizacije.

 Naš kvalifikovani kadar obučen je da izvodi radove na:

POGLEDAJTE OBJEKTE NA KOJIMA RADIMO I KONTAKTIRAJTE NAS

zatvori